Bestyrelsens ansvarsområder

Organisationsplan for ISR (2010)
Bestyrelsen:

Rene (formand)

 • Udfærdigelse af dagsorden og indkaldelse til bestyrelsesmøder
 • Mødeledelse ved bestyrelsesmøder
 • Udfærdigelse af beretning til generalforsamling
 • Kontakt til Floorballunionen.
 • Tilsyn floorballudstyr.

Christian (næstformand)

 • Klubbens kontaktperson til skolen.
 • Aflysninger i forbindelse med arrangementer.
 • Kontakt til DGl badminton.
 • Tilsyn med badmintonudstyr.

Egon (sekretær)

 • Referat ved generalforsamling og bestyrelsesmøder.
 • Bespisning ved arrangementer.

Vagn (kasserer)

 • Klubbens regnskab
 • Fordeling af baner
 • Regnskab og budget ved generalforsamlingen.

Ole (medlem)

 • Annonce ved sæsonstart + generalforsamling.
 • Aktivitetsplan

Alle

 • Hjælpe med de opgaver som andre medlemmer har svært ved at nå.

Trænere:

 • Udfærdigelse + ajourføring af holdlister.
 • Kontakte Vagn ved ændringer.
 • Aflysning af træning.
 • Oprydning efter træning.