Bestyrelsens ansvarsområder

Organisationsplan for ISR (2021)

Bestyrelsen:

Christian (formand)

 • Udfærdigelse af dagsorden og indkaldelse til bestyrelsesmøder
 • Mødeledelse ved bestyrelsesmøder
 • Udfærdigelse af beretning til generalforsamling
 • Kontakt til Floorballunionen.
 • Tilsyn floorballudstyr.

Ole (næstformand)

 • Klubbens kontaktperson til skolen.
 • Aflysninger i forbindelse med arrangementer.
 • Kontakt til DGl badminton.
 • Tilsyn med badmintonudstyr.
 • Annonce ved sæsonstart + generalforsamling.
 • Aktivitetsplan

Egon (sekretær)

 • Referat ved generalforsamling og bestyrelsesmøder.
 • Bespisning ved arrangementer.

Vagn (kasserer)

 • Klubbens regnskab
 • Fordeling af badmintonbaner
 • Regnskab og budget ved generalforsamlingen.