Idrætsklubben Skanderborg Real

INFORMATION fra Idrætsklubben Skanderborg Real

Til Idrætsklubben Skanderborg Reals spillende medlemmer
Varsling af klubbens afvikling – Alle aktiviteter ophører
ISR`s situation i dag I denne sæson står ISR i en meget vanskelig situation. Da vi på en gang mistede alle vores børnemedlemmer i forbindelse med at vores floorballafdeling blev en selvstændig klub, mistede vi også lokaletilskud og tilskud til børnene, da der kun gives tilskud til medlemmer under 24 år. Økonomien ser ud som følger i denne sæson (23/24): Vi har 92 medlemmer, der i alt betaler kr. 43.200 i kontingent/baneleje. Til skolen betaler vi 92*375kr. = 34.500 + 2000 (15.000 mindre end sæson 21/22) Herefter er der kr. 6.700 til at dække de faste udgifter, som fremgår af regnskabet. Det betyder vi ser ind i et budgetteret underskud på min. kr. 20.000. Med en egenkapital på kr. 27.000 er klubbens levetid begrænset til denne sæson under de nuværende økonomiske betingelser. Samtidig har skolen opsagt kontrakten med henblik på genforhandling. Realskolen har tilkendelivet, at der er vilje til at søge en fremadrettet løsning. Klubben har de seneste sæsoner mistet medlemmer – da vores p.t. eneste tilbud (voksen-badminton) ligger i konkurrence med andre klubber og andre idrætsgrene, bl.a. padle. Vi har tidligere forsøgt med annoncering uden den store effekt. Klubbens konkurrence-situation bliver heller ikke bedre af, at de øvrige klubber har adgang til gratis haltid i de kommunale haller og dermed kan tilbyde kontingenter, vi ikke har mulighed for at matche. Den siddende bestyrelse har vurderet på mulighederne for den fortsatte drift af klubben, herunder de enkelte bestyrelsesmedlemmers engagement og fortsatte lyst/mulighed for at drive klubben fremadrettet. En samlet bestyrelse har erkendt, at fremadrettet ansvar for klubbens drift og virke ikke er en mulighed. Set i lyset af, at kontrakten med Realskolen er opsagt, og foreningen dermed ikke er bundet af fremtidige forpligtigelser, har bestyrelsen valgt at ISR´s aktiviteter derfor skal ophøre med udgangen af den nuværende sæson. Vi er naturligvis kede af, at vi er endt i denne situation, men det har ikke været muligt at inddrage nye/yngre kræfter som bestyrelses-medlemmer og trænere, så vi kunne drive klubben videre på et forsvarligt økonomisk grundlag. Bestyrelsen lægger derfor op til, at der så hurtigt som det jvf. klubbens vedtægter er muligt, skal afholdes en Generalforsamling m.h.p. endelig afvikling af klubben. Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 2. maj 2024 kl. 19.00 i Kulturhusets lille mødelokale Forslag der ønskes behandlet på denne generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 25/4, hvorefter dagsordenen bekendtgøres her på siden. M.v.h. Bestyrelsen i ISR.