Idrætsklubben Skanderborg Real

Kære medlemmer af Idrætsklubben Skanderborg Realskole (ISR)

Den nye bestyrelse har nu afholdt møde med Skanderborg Realskole, og indgået en ny lejekontrakt, således at der fra sæsonstart 1. september 2024 fortsat kan spilles badminton i hallen.

Spilletiderne vil være som følger:

Mandage 16.30 – 23.00

Tirsdage 16.30 – 23.00

Onsdage 18.30 – 23.00

Torsdage 18.30 – 23.00

Fredage 19.00 – 23.00

Bestyrelsen arbejder endvidere intensivt med budgetter, herunder mulige besparelser,og andre aktiviteter, idet bestyrelsens intention er, at foreningen ikke skal opspare midler udover en sædvanlig, beskeden ”buffer”, samt at kontingentet, så vidt det er muligt, holdes i samme niveau som hidtil.

I henhold til disse intentioner forventer bestyrelsen at kunne meddele størrelsen af den kommende sæsons kontingent omkring månedsskiftet maj/juni.

Bestyrelsen vil ligeledes omkring månedsskiftet maj/juni kunne anvise præcist hvorledes der forholdes med reservation af baner, idet det er bestyrelsens intention, med respekt af de lidt ændrede spilletider tirsdage og onsdage, at sikre de hidtidigt benyttede spilletider fortsat kan benyttes af de respektive medlemmer.

Da bestyrelsen som anført, har sikret idrætsklubben kan råde over hallen den kommende sæson fra 1. september 2024 – 1. maj 2025, og da Realskolen har oplyst bestyrelsen, at det er Realskolens ønske og forventning, at ISR får et fremtidigt mangeårigt samarbejde med Realskolen, håber vi at du vil væbne med dig med tålmodighed lidt endnu, og fortsat spille i ISR de kommende sæsoner.

Giver ovennævnte anledning til spørgsmål, kan du kontakte:

Formand Henrik Adam Stuanskjær – 40 34 49 38

Næstformand Ole Kelsing – 22 35 37 27

Kasserer Henrik Frislsev – 20 19 43 56

På vegne af bestyrelsen Henrik Adam Staunskjær